20 januari: Koopren Koe uitreiking en toelichting op animatiefilm

Op deze clubavond kon de Koop’ren Koe prijs voor 2016 worden uitgereikt aan Jan van Maurik voor zijn film “De Clown”. Zoals bekend is de prijs een wisselprijs maar wordt de winnaar ook verblijd met een kleine replica, alhoewel deze niet geheel gelijk is aan het fraaie origineel.

Het gelukkig toeval deed zich voor dat Jan eerder al had toegezegd iets te zullen vertellen over het tot stand komen van de door hem ingezonden animatie film.

Uitgangspunt daarvan was een fraaie, alhoewel slappe, clownspop die hij had weten te bemachtigen en door hem van een houten skelet was voorzien. Hierdoor kon hij met enkelvoudige opnamen bewegingen suggereren. Deze waren met “green screen” achtergrond opgenomen en zo konden de opnamen in een willekeurige achtergrond worden geplaatst. Een fraaie foto van een grote circustent deden daarvoor dienst, alsmede enkele opnamen die hij bij een zogenoemde “Pipo wagen” had gemaakt.

Ook de muziek van de Clown (componist George Chatelain) was zeer zorgvuldig gekozen en bestond uit een mix van opnamen van het orkest van Mantovani, maar ook van Ben Cramer en Frans Bauer.

Duidelijk werd dat het samenstellen van een animatiefilm een langdurige en zeer zorgvuldig proces is, dat met de huidige technische mogelijkheden echter binnen het bereik van iedere filmmaker ligt.

Geplaatst in clubbijeenkomsten, Koop'ren Koe | Reacties uitgeschakeld voor 20 januari: Koopren Koe uitreiking en toelichting op animatiefilm

6 januari: Beoordeling Koop’ren Koe inzendingen

Op de eerste clubbijeenkomst van het nieuwe jaar vond, zoals gebruikelijk, de beoordeling van de inzendingen voor de Koop’ren Koe plaats. Het aantal inzendingen bedroeg 6 en gezien het slinkend aantal leden was dit zeer bevredigend.

De inzenders en hun films waren:

Henk Bremmer:  Oude Glorie in De Bilt. Startend met een merksteen in de wegberm tot                   een compilatie van oude platenhoezen uit de Emmauswinkel.

Han Baartmans: Een film over de Jezuïetenkerk in Funchai (Madeira).

Ton Berends: Een herfstimpressie.

Chris Beausever:  Film over het Aviodrome in Lelystad.

Clemens Kok: Een impressie van het landgoed Oud Amelisweert.

Jan van Maurik:  “De Clown”  Een animatie film met een fraaie clownspop in de hoofdrol en een konijn in een bijrol.

Henk Bremmer had weer gezorgd voor beoordelingsformulieren waarop ieder in een score als in tekst zijn waardering kon uitspreken over resp. de inhoud, titel, muziek en effecten etc., alsmede de techniek en vormgeving.

Alle films werden tweemaal vertoond en de uitslag zal op de bijeenkomst van 20 januari worden bekend gemaakt.

Geplaatst in clubbijeenkomsten, Koop'ren Koe, video beoordelen | Reacties uitgeschakeld voor 6 januari: Beoordeling Koop’ren Koe inzendingen

20 december Slotavond

Op onze laatste clubavond van 2016 konden we twee donateurs (Margreet en Frits Stuurman) verwelkomen alsook Ina Melief-Schipperdie ons in de loop van het jaar had verlaten, maar waarvan we nog geen afscheid hadden kunnen nemen. Dat laatste konden we nu doen met het aanbieden van een oorkonde voor vele jaren trouw en betrokken lidmaatschap. Frits legde dit fotografisch vast en zond ons het resultaat.

Daarnaast werd kort het programma voor komend jaar besproken. Na de jaarvergadering zal een maandelijkse frequentie van de clubavonden worden ingevoerd. Voor enkele bijeenkomsten zal de invulling nog nader worden bepaald.

Verder werd een preview gegeven van de inzendingen voor de Koop’ren Koe wedstrijd. Met 6 inzendingen kan van een goede deelneming worden gesproken. Zoals bekend zal de jurering op 3 januari 2017 plaatsvinden.

Geplaatst in clubbijeenkomsten | Reacties uitgeschakeld voor 20 december Slotavond

15 november: beoordeling van Vimeo films

De data voor de clubbijeenkomsten in 2017 zijn vastgelegd. Tot de jaarvergadering in maart a.s. blijft de frequentie als vanouds. Daarna zal nog slecht éen bijenkomst per maand worden geagendeerd. Het betalen van contributie wordt voorlopig opgeschort en kosten zullen uit de reserves worden betaald. Aan het einde van 2017 zal worden geëvalueerd of de filmgroep in die vorm nog bestaansrecht heeft.
Voor 2017 staat weer het maken van éénminuutfilms op het programma, waarvoor drie groepjes zullen worden geformeerd.
De avond stond verder in het teken van de vertoning van een aantal filmpjes van de website VIMEO.COM, dat platform is voor de goede amateur en (semi)-professionele filmer.
Een viertal films passeerden het kritisch oog. Helaas waren het allemaal Engels gesproken films en was het niet altijd BBC Engels.
1. Born to be Mild.
Een documentaire over een Engels genootschap (The Dull Men’s Club) dat mannen met een bijzondere hobby verenigt, zoals het sparen van bedrukte melkflessen en bakstenen met een fabrieksmerk, maar ook het in beeld brengen van oude postbussen en verkeerspleinen.
2. A Spanish Summer
Een razendsnel op gitaarmuziek gemonteerde reeks van foto’s en filmbeelden van een Spaanse vakantie met een aantal zeer rustgevende avondbeelden van een bankje met (zittende en langslopende) mensen op een boulevard.
3. More than a Dance
Documentaire of een groep van Hula danseressen met één prima inter pares, die zal strijden in een Hula danseressen competitie.
4. Directed by Tweedie
Kleinzoon wil de levensgeschiedenis van zijn grootouders op video vastleggen en interviewt hen daartoe. Tegelijkertijd is het, mede door het gebruik van een tweede camera ook een registratie van dit proces en wordt opa (Tweedie) een rol als cameraman gegeven.

Bij de evaluatie is het duidelijk dat de deelnemers zeer verschillende oordelen en interpretaties hebben over het vertoonde.

Geplaatst in clubbijeenkomsten | Reacties uitgeschakeld voor 15 november: beoordeling van Vimeo films

3 mei: Filmen in De Uitfof

Op 3 mei zal er geen clubavond plaatsvinden, maar gaan we filmen in De Uithof. In dit Science Park van Utrecht staan verschillende interessante gebouwen, die op verschillende wijze in beeld kunnen worden gebracht. We hopen vele visies op deze wijk te zien verbeeld.

Mocht je deze middag verhinderd zijn, probeer het dan op een andere dag,  die je wel schikt.

 

Geplaatst in clubbijeenkomsten | Reacties uitgeschakeld voor 3 mei: Filmen in De Uitfof

5 april: Inleiding over Final Cut Pro X

Op deze avond zal Hans een inleiding verzorgen op Final Cut Pro X.

Het wordt zeker geen cursus, want die vereist zeker enige dagdelen of tenminste vele uren wanneer uitgebracht als screencasts  in elektronische vorm.

Final Cut Pro was al vele jaren op de markt en had zich in de professionele wereld een uitstekende naam verworden toen Apple in 2011 met een volledig nieuw product kwam onder de naam Final Cut Pro X(tien). De professionele wereld reageerde furieus, omdat er voor hen essentiële elementen aan ontbraken en vele hulpprogramma’s, die inmiddels voor FCP waren ontwikkeld, plotseling waardeloos waren geworden. Minder professionele gebruikers waren evenwel blij verrast door de relatief eenvoudige bediening en het concept van de enkelvoudige tijdlijn met zogenoemde connected clips, waardoor de synchroniciteit ook bij meer ingewikkelde operaties werd gewaarborgd.

Apple heeft in de loop der jaren, zonder hiervoor upgrade kosten in rekening te brengen, vrijwel alle aanvankelijk ontbrekende functies toegevoegd en verbeterd. Ook het concept van de Bibliotheken, waarin de clips en ondersteunend materiaal als foto’s, geluid etc. en projecten kunnen worden samengebracht, waardoor het maken van Back-Ups en verplaatsen naar Cloud opslag een fluitje van een cent is geworden,  is revolutionair.

Voorts zal Dick ons een filmprobleem voorleggen en verwachten we suggesties voor onderwerpen voor de Koop’ren Koe wedstrijd in het najaar.

Geplaatst in clubbijeenkomsten | Reacties uitgeschakeld voor 5 april: Inleiding over Final Cut Pro X

Resultaat van de documentaires

Onze twee jaarlijkse cyclus om in groepjes van drie personen een documentaire te maken over een zelf te kiezen onderwerp staat onder druk. Aanvankelijk was de eerste vertoning gepland voor half oktober vorig jaar. Op de komende avond is vermoedelijk pas één (van de drie) documentaires gereed voor vertoning. Reden om het in de jaarvergadering onbesproken onderwerp over de achterblijvende productie, ter tafel te brengen.

Gelukkig heeft Han toegezegd één van zijn (nog niet vertoonde) films, die hij maakte in  het kader van een filmreeks over religieuze en andere monumenten, aan ons te presenteren. Zijn productie blijft namelijk niet achter.

Geplaatst in clubbijeenkomsten | Reacties uitgeschakeld voor Resultaat van de documentaires

Ledenvergadering op 1 maart

Zoals het een goede vereniging betaamt, houden we éénmaal per jaar een ledenvergadering, waarop het bestuur verantwoording aflegt over het beleid, de activiteiten en de financiën.

Alle stukken daarvoor zijn elektronisch aan de leden toegezonden. We rekenden op een goede opkomst. De gehoopte goede opkomst viel bepaald niet tegen, want alle geregistreerde leden waren aanwezig.

Het jaarverslag werd zonder problemen goedgekeurd. Dankzij de uitgebreide en gedegen toelichting van de penningmeester waren ook de financiën voor de kascommissie en de leden een open boek. Na de benoeming van één nieuw lid van de kascommissie waren alle functies weer bezet door hen die deze het afgelopen jaar hadden ingenomen.

Een door Han aangedragen onderwerp voor de rondvraag over de achterblijvende filmproductie van het merendeel van de leden zal onderwerp van een volgende bijeenkomst worden, omdat de vergadering vroegtijdig moest worden beëindigd door het plotselinge vertrek van een drietal leden.

Geplaatst in clubbijeenkomsten | Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering op 1 maart

Toppers van Toen op 16 februari

 

De oproep aan de leden om ieder één of twee van hun “Toppers van Toen” mee te nemen resulteerde in een gevarieerd programma en een levendige discussie.

Han vertoonde een korte humoristische film over de dierentuin Amersfoort, waarin (onvermijdelijk|) apen een hoofdrol spelen. Voorts had hij een sfeervolle bijdrage over de tuinen van Kasteel Renswoude, waarin een echtpaar zwanen en hun kroost een hoofdrol vertolkten.

Renny’s bijdrage was zeer bij de tijd. Hij deed filmisch verslag van een cursus slee rijden met honden in Canada, waar hij in januari j.l. aan had deelgenomen. De Hero GoPro action camera kon hierin schitteren.

Chris liet een verslag zien van de jaarlijkse pompoenen markt bij het bezoekerscentrum De Boswerf in Zeist.

De film van Ton over een met Super-8 film opgenomen vakantie met zijn gezin in Frankrijk in 1975 was niet alleen een nostalgisch genoegen, maar liet ook het  grote kwaliteitsverschil met de huidige video zien. Ook de vorm (montage) en de beeldinhoud (omgeving, kleding etc.) zijn sterk gewijzigd. Ton maakte toen al gebruik van de modernste technieken met een “striped” magnetisch geluidsspoor

stripedJan had zijn film over de beeldentuin van landgoed Beerschoten meegenomen. Vrijwel alle beelden zijn daar gemaakt door de in 2014 overleden beeldend kunstenaar Jits Bakker.

Tenslotte vertoonde Clemens zijn film over een vakantie/excursie naar het plaatsje Churchill (provincie Manitoba) in Canada waar op de nabijgelegen toendra ijsberen “overzomeren”, wachtend tot de Hudson baai weer dichtvriest. Fraaie beelden van ijsbeer families, die de toeristen vermaken met hun stoeipartijen.

Geplaatst in clubbijeenkomsten, vakantiefilms, video beoordelen | Reacties uitgeschakeld voor Toppers van Toen op 16 februari

Leden voor Leden op 2 februari

In het kader van de rubriek “Leden voor Leden” lieten Jan van Maurik en Hans Leeflang een aantal van hun films zien.

Hans beet het spits af met een zwart/wit fragment van een filmpje van 1941 waarop hij met ouders en broers (met een tweeling onzichtbaar in de kinderwagen) figureerde. Daarna volgde een korte film voor de Stichting Kubes waarin werd getoond hoe slechtziende (amateur) kunstenaars door middel van voelen, het hoofd van de Biltse kunstenaar Jits Bakker in klei vorm wisten te geven. De film was zonder geluid, maar van verklarende tekst voorzien en geproduceerd  om te worden getoond op een tentoonstelling van Kubes.

Jan liet o.a. een film zien van een reis naar  Bosnië en Herzegovina met een groep caravan bezitters/reizigers/liefhebbers, waarin de hoogtepunten van deze reis de revue passeerden.

Geplaatst in clubbijeenkomsten | Reacties uitgeschakeld voor Leden voor Leden op 2 februari